Co je InBody

Je Vaše cvičení či dieta bezpečná a efektivní?

Napoví Vám pravidelné měření na diagnostickém přístroji InBody.

Jedná se o jeden z nejspolehli­vějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla – tzv. analyzátor.
Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, jelikož trvá okolo 30-ti sekund. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek).
Není nutné, aby byla bez oblečení, jelikož na InBody se dá nastavit váha, která se dá odečíst.
Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit jsou osoby s kardiostimu­látorem.
Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 6 – 99 let.

InBody je neocenitelná pomůcka při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity.
Zjistíme na něm, zda člověk jí pravidelně, zda mu neubývá svalová hmota a naopak, zda redukuje tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje.
To žádná klasická váha nikomu nepoví.
Nemůže tak dojít k mylnému názoru, že člověk, který se snaží jíst dle zásad zdravé výživy a přidá pravidelnou pohybovou aktivitu,
nehubne, jelikož nevidí žádnou změnu na váze či dokonce může přibrat. Většinou jde o nárust svalové hmoty, která nahradí část tukovou.

Pravidelné vyšeřtení na InBody je velmi motivační, protože vidíme všechny změny, které se v tělě odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity.
S přístroji InBody snadněji dosáhnete požadovaného cíle!


Chcete provozovat Power Plate a Vacu Elite studio?